За нас


Фирмата бе създадена през 1994 като Дружество с ограничена отговорност, съгласно тогава действащия Търговски закон и бе надлежно вписана в Търговският регистър при Софийски Градски Съд. Към днешна дата фирмата е пререгистрирана в Търговския регистър към Министерство на правосъдието и е с правен статут както следва:


Фирмено име
ГЕИТ Радославов ЕООД


Фирмен адрес
София - 1606
бул. "Ген Скобелев" № 62
вход Б, етаж 5, офис 33

ДДС номер
BG 831230039


Управител
Галин Радославов


Обслужваща банка
Уникредит Булбанк АД
София - 1000,
пл. "Света Неделя" № 7
В началото основните дейности на фирмата бяха свързани с електрически стоки, консултации и проучване на пазара. В кратката история на своето съществуване, ГЕИТ Радославов ЕООД търгуваше с изолационни материали, термометри за силови и разпределителни трансформатори и други електрически машини.Нашите последни продукти са защити от пренапрежения и Фотоволтаични електро централи за производство на електрическа енергия от слънцето. Към настоящият момент фирмата търгува с електрически стоки от 12 различни производителя. Опитът който имаме през последните 20 години ни помага да бъдем гъвкави, за да можем да отговаряме на всички изисквания на нашите клиенти и бизнес партньори.
Очакваме Ви!.